LEGALE ASPECTEN EN HANDELSMERKEN
 
 
Copyright © 1989-2023 MVB Scientific. alle rechten voorbehouden.
 
ALGEMEEN
 
Met uitzondering van die gedeeltes, die in deze publicatie zijn aangegeven, is het aan elke persoon toegestaan om elk
bestand te bekijken en af te drukken, dit echter onder de volgende condities:
 
De documentatie en gegevens op deze WEB site kunnen alleen gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden. Elke
copy van dit document of een gedeelte hiervan moet voorzien zijn van deze copyright gegevens. MVB Scientific houdt zich
het recht voor om deze toestemming in te trekken, en dit gebruik dient dan onmiddelijk te stoppen na een schriftelijke melding van MVB Scientific.
 
GARANTIE EN BEPERKINGEN
 
DEZE PUBLICATIE WORDT VERSTREKT "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, NOCH
UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE TOEPASSING. MVB SCIENTIFIC AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF VERZUIMDE INFORMATIE IN DEZE PUBLICATIE OF IN ANDERE DOCUMENTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF VIA LINKING AAN DEZE PUBLICATIE. REFERENTIES NAAR FIRMA'S, HUN DIENSTEN EN PRODUKTEN WORDT VERSTREKT "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET.
 
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL MVB SCIENTIFIC AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG SPECIALE, TOEVALLIGE, DIRECTE OF GEVOLG SCHADE VAN WELKE AARD, OF ENIGE VORM VAN SCHADE, MET BETREKKING TOT, ZONDER BEPERKING,DIE HET GEVOLG ZIJN VAN VERLIES DOOR GEBRUIK, DATA OF WINST, WEL OF NIET GEADVISEERD VAN MOGELIJKE SCHADE EN VOOR IEDERE THEORIE VOOR AANSPRAKELIJKHEID DIE HET GEVOLG IS VAN OF DIE IN VERBINDING STAAT MET HET GEBRUIK OF UITVOERING VAN DEZE INFORMATIE.
 
DEZE INFORMATIE KAN TECHNISCHE OF ANDERE ONVOLKOMENHEDEN BEVATTEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN. VERANDERINGEN AAN DEZE INFORMATIE WORDEN ONREGELMATIG AANGEBRACHT. MVB SCIENTIFIC HOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DEZE INFORMATIE, SPECIFICATIES EN/OF PRIJZEN TE VERANDEREN.
 
Indien u als lezer van deze gegevens antwoord geeft op informatie, data, vragen, opmerkingen of feedback met betrekking op de inhoud van iedere MVB Scientific publicatie, dan wordt deze informatie, met uitzondering van uw persoonsgegevens, als niet vertrouwelijk beschouwd. U staat verder toe dat MVB Scientific deze gegevens mag gebruiken in welke vorm dan ook en dat de antwoorden aan een ieder, zonder enige beperkingen, mogen worden verstrekt. Verder mag MVB Scientific deze gegevens, technieken, ideeën, concepten, die hieruit voortvloeien zonder enige beperking en niet begrensd tot, gebruiken voor de ontwikkeling, fabricage en verkoop van produkten.
 
HANDELSMERKEN
 
Alle gebruikte produkt en firma namen in deze publicatie en in de technische informatie zijn gedeponeerde handelsmerken
en dienen overeenkomstig te worden behandeld.
 
PERSONNSGEGEVENS
 
MVB Scientific volgt de gedragscodes conform de Wet op de Persoonsregistratie.
 
Uw gegevens zijn ALLEEN voor intern gebruik en worden niet aan derden overgedragen. Verder maken wij u erop attent dat,
om technische redenen, uw gegevens worden opgeslagen in onze database die zich in de USA bevindt.
 
GEBRUIK VAN CREDIT CARDS VOOR BESTELLINGEN VIA EMAIL
 
MVB Scientific accepteert geen betalingen per Credit Card. Omdat de gegevens niet altijd veilig over het Internet verstuurd
kunnen worden, neemt MVB Scientific geen enkele verantwoordelijkheid voor credit card gegevens die u per e-mail over het
Internet aan ons doorgeeft. MVB Scientific sluit daarom nadrukkelijk ELKE aansprakelijkheid uit voor eventuele misbruik van
uw credit card gegevens indien u deze gegevens heeft gebruikt voor een betaling via een e-mail aan MVB Scientific.
 
GEBRUIKSRECHT VAN DE TE LEVEREN SOFTWARE
 
Elk software pakket dat door MVB Scientific geleverd wordt is voorzien van een licentie overeenkomst. Alle programma's zijn auteurs rechtelijk beschermd in zowel Nederland als in het land herkomst en door internationale verdragen.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         

© 1989-2023 MVB Scientific                                                                   All trade names mentioned on this website are properties of those companies.
Terug naar boven